برچسب: فروش نمک

نمک حمام برای قرن ها، مدتها قبل از استفاده از صابون ها و دیگر محصولات حمام (ساخته شده بر اساس مواد شوینده) در حمام استفاده می شود. نمک حمام یکی از معدود محصولات آرایشی است که اثرات آبرسانی آن ثابت شده است. علاوه بر این،

اسپا، مکانی است که چشمه های آب معدنی غنی از مواد معدنی در آنجا حضور دارد و از خواص درمانی آن برای بدن بهره می برند. اعتقاد بر خواص درمانی آب های معدنی از زمان های گذشته در سطح جهان وجود دارد. آب تنی و

فهرست