نمک در نگاه کیمیا

نمک از دیدگاه کیمیا

نمک از نگاه کیمیا

نمک سدیم کلراید بلورهایی مکعب شکلی را به وجود می آورد. ساختار بلورها به گونه ای است که یون های منفی کلوراین که بزرگ تر هستند در ساختار مکعب شکلی قرار گرفته اند، در حالی که یون های مثبت سدیم که کوچکترند، فاصله ی بین آنها را پر می کنند. هر یونی به وسیله ی شش یون مخالف خود احاطه شده است. این ساختار در بسیاری از مواد معدنی هم مشاهده می شود.
در کیمیا، نمک از کاتیون های مثبت و آنیون های منفی تشکیل شده، به طوری که نمک نهایی خنثی بوده و هیچ گونه چارجتیزاب مثبت یا منفی نداشته باشد. معمولاً در انواع تعادلات کیمیاوی، نمک به عنوان یک فراورده فرعی تولید می شود:
• از تعادلات تیزاب با اکسید فلز، نمک و آب تشکیل می شود.
• از تعادلات مواد الکلی با تیزاب، نمک و آب تشکیل می شود.
• از تعادلات فلز با تیزاب، نمک و هیدروژن تشکیل می شود.
• از تعادلات تیزاب با کربنات ها، نمک، آب و دی اکسید کربن تشکیل می شود.
نمک ها دارای اجزای یونی می باشند که ایجاد بلور می کنند. معمولاً در آب حل می شوند (چون یون های مثبت و منفی آنها در آب از هم جدا می شوند). نمک ها نقطه ذوب بالایی دارند و درجه سختی و قابلیت تراکم آنها کم است. اگر نمک ذوب شود یا در آب حل شود، هادی جریان برق خواهد بود.
معمولاً نام نمک را بر حسب اجزای تشکیل دهنده آن می گذارند. جزء کاتیونی که غالباً نام یون فلز است به دنبال نام اجزای آنیونی می آید. بنابراین ابتدا نام آنیون و سپس نام کاتیون می آید. معمولاً آنیون ها را بر اساس تیزاب اشتقاق شده از آن نام گذاری می کنند:
• استات ها، نمک های تیزاب استیک هستند.
• کربنات ها، نمک های تیزاب کربنیک هستند.
• کلورایدها، نمک های تیزاب هیدروکلراید هستند.
• سیانیدها، نمک های تیزاب هیدروسیانیک می باشند.
• نیترات ها، نمک های تیزاب نیتریک می باشند.
• نیتریت ها، نمک های تیزاب نیترو می باشند.
• فسفات ها، نمک های تیزاب فسفریک هستند.
• سولفات ها، نمک های تیزاب سولفوریک هستند.
• سیترات ها، نمک های تیزاب سیتریک می باشند.
نمکی که امروزه خریداری می کنیم، سدیم کلرایدخالص نیست. در سال 1911م، برای اولین بار کربنات منیزیم را به سدیم کلراید اضافه نمودند تا نمک آسان تر پاشیده شود. در سال 1924م، آیودین را به شکل آیودین سدیم، آیودین پتاسیم و یا یدات پتاسیم را به سدیم کلراید اضافه کردند تا احتمال ابتلا به بیماری گواتر که به دلیل کمبود آیودین حادث می شود را کاهش دهند.

5 (100%) 1 vote

اخبار و اطلاعیه ها

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ارسال دیدگاه برای این مطلب

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


کلمات کلیدی: کیمیا, کیمیا دیدگاه نمک, نمک دیدگاه کیمیا, کیمیا, دیدگاه نمک کیمیا, نمک, کیمیا, نمک کیمیا, نمک دیدگاه, کیمیا, دیدگاه کیمیا نمک, نمک دیدگاه کیمیا, دیدگاه, کیمیا نمک دیدگاه, نمک دیدگاه کیمیا, تعادلات تیزاب با اکسید فلز،آنیون و کاتیون ،یون های نمک،بلورهایی مکعب شکلی، شش یون مخالف، مواد معدنی، تعادلات مواد الکلی با تیزاب، تعادلات فلز با تیزاب، اجزای یونی، بلور، نقطه ذوب بالا، هادی جریان برق، تیزاب، تیزاب استیک، تیزاب فسفریک، بیماری گواتر، کمبود آیودین، کربنات منیزیم،

فهرست